28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

وزارت صنعت معدن وتجارت اعلام کرد

وزارت صنعت معدن وتجارت اعلام کرد
روابط عمومی شورای ملی مبلمان
وزارت صنعت معدن وتجارت اعلام کرد
تعرفه گمرکی کاغذ ملامینه مورد مصرف در اوراق فشرده چوبی اعلام شد آقای مهندس پروین نباتی مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت معدن وتجارت تعرفه گمرکی کاغذ ملامینه مورد مصرف در اوراق فشرده چوبی را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
جهت کسب اطلاع بیشتر به سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران مراجعه بفرمایید.