28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

هفتاد و سومین جلسه کمیته علمی شورای ملی مبلمان و دکوراسیون و صنایع وابسته

هفتاد و سومین جلسه کمیته علمی شورای ملی مبلمان و دکوراسیون و صنایع وابسته
روابط عمومی شورای ملی مبلمان و دکوراسیون
هفتاد و سومین جلسه کمیته علمی شورای ملی مبلمان و دکوراسیون و صنایع وابسته
هفتاد و سومین جلسه کمیته علمی شورای ملی مبلمان با حضور دبیرکل،مدیراجرایی،اعضای کمیته علمی و فعالین حوزه استارت آپ های مبلمان و دکوراسیون در تاریخ 17/9/97 در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این جلسه جناب آقای دکتر صفی زاده مدیرگروه کسب و کار دانشگاه علمی کاربردی واحد مبلمان توضیحاتی درباره استارت آپ و چگونگی رشد و گسترش آن ارائه دادند. ایشان همچنین عنوان کردند که با توجه به شرایط کنونی جامعه یکی از راه های افزایش فروش واحد های تولیدی استفاده از فن آوری های روز از جمله استارت آپ هاست. لازمه استفاده از استارت آپ ها شناخت کامل و همه جانبه آنها است و در این میان شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته به عنوان پلی بین صنعت و دانشگاه مسئولیت برگزاری جلساتی در خصوص آشنایی صنعتگران با این حوزه را به عهده گرفته است که جای تقدیر دارد. در ادامه جلسه فعالین حوزه استارت آپ های مبلمان و دکوراسیون به بیان و چالش و کم کاستی های موجود در این حوزه پرداختند. در نهایت آقای علیخانی دبیر کل محترم شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته اظهارداشتند: با توجه به گستردگی موضوع استارت آپ ها در جلسات آتی کمیته علمی هر جلسه به بخش های مختلف این موضوع پرداخته شود تا بتوان با قدم های کوچک گام های بزرگی درجهت بهبود شرایط موجود در این صنف و صنعت برداشت.