28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

سیاست های جدید گمرک درباره ارزش گذاری کالاها اعلام شد

سیاست های جدید گمرک درباره ارزش گذاری کالاها اعلام شد
گمرک ایران اعلام کرد
سیاست های جدید گمرک درباره ارزش گذاری کالاها اعلام شد
سیاست های جدید گمرک ایران در خصوص ارزشگذاری کالاها با هدف تمرکز زدایی از ستاد گمرک ایران و تفویض به گمرکات کشور ابلاغ شد. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با ارسال ابلاغیه ای ۹ بندی خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی/دفاتر ستادی، سیاست های جدید گمرک ایران در خصوص ارزش کالاها را اعلام کرد.

متن کامل این ابلاغیه از اینجا قابل مشاهده است
به نقل از سایت مهر