28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

تورم تولیدکننده ۱۰.۵ درصد شد

تورم تولیدکننده ۱۰.۵ درصد شد
بانک مرکزی اعلام کرد:
تورم تولیدکننده ۱۰.۵ درصد شد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است.
 
  به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ در اسفند ماه ۱۳۹۶، به عدد ۲۶۵.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش داشته است.

این شاخص در اسفند ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.به نقل از 
 www.mehrnews.com