28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

تاریخچه

شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته به  منظور ایجاد یک تشکل ملی، فراگیر و متولی صنعت و تجارت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته در بخش خصوصی و نیز تاسیس یک مرجع مشاوره ای امین، متخصص و قابل اتکا برای قوای سه گانه ونیز دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر در حوزه مبلمان و دکوراسیون و صنایع وابسته، زمینه سازی، تقویت و موثر نمودن نقش و فعالیت کلیه تشکل ها و نهادهای تولیدی، تجاری (صادراتی _ وارداتی)، علمی، صنفی و خدماتی مرتبط با تامین، تولید، صادرات، واردات و توزیع مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، تلاش برای حل و فصل مسائل و مشکلات مشترک و تحقق اهداف مشترک تشکل ها و نهادهای مورد بحث و نهایتا ارتقای جایگاه علمی و اجرایی هنر _ صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور و صنایع وابسته به استناد بند (ک) ماده(5) قانوناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اتاق ایران تحت شماره 342 به اهتمام تعدادی از تشکل های بزرگ و علاقمند صنف و صنعت مبلمان به ریاست جناب آقای مهندس علی انصاری در دی ماه سال 1391 پایه گذاری شده است.