28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

قوانین و مقررات

قوانین نظام صنفی
قوانین و مقررات مالیاتی
        - قانون ماليات هاي مستقيم
قوانین و مقررات وزارت صنعت،معدن و تجارت
        - قانون امور گمرکی 
     - قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
      -قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
      -دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
      -صدور ضمانت نامه از محل حساب ذخیره ارزی     
      -آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان    
      -اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان   
     -یکسان شدن نرخ سود تسهیلات و سپردها در مناطق آزاد
مقررات ارزی
      -واردات کالا و خدمت  
     -حمل و نقل کالا،بیمه و بازرسی   
    -تسهیلات ارزی    
    -نحوه ی رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا  
    -نحوه ی تسویه تعهدنامه های ارزی صادرکنندگان کالا
مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران
    -قوانین صادرات و واردات  
    -آئین نامه اجرایی امور حمل و نقل  
   -قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی 
   -آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری