28 مهر 1397 ساعت 9:48:33

آئین نامه

لینک عضویت در انتهای آیین نامه قرار دارد
آیین نامه عضویت در شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران :

كليه تشکل های صنفی، صنعتی، تجاری و علمی(اتحادیه ها ،انجمن ها، کانون ها و ...) در صورت دارا بودن شرايط عمومی و اختصاصی زير مي‌توانند به عضويت شورا درآيند :
الف: شرایط عمومی
1- دارا بودن مجوز فعالیت رسمی از یکی از مراجع ذیربط :
2- موضوع فعالیت تشکل با مبلمان و دکوراسیون و صنایع وابسته ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد.
3- قبول و اجرای مصوبات شورا.
4- پرداخت وروديه
5- پرداخت حق عضویت سالیانه بطور منظم.
تبصره : در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت شورا را از دست دهد ،از عضويت در شورا مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .
ب: شرایط اختصاصی
1- داشتن مصوبه هیئت مدیره تشکل به منظور عضویت در شورا.
2- رائه فرم درخواست تکمیل شده و سایر مدارک مورد نیاز عضویت .
3- تصویب کمیته عضویت شورا .
تبصره- کمیته عضویت شورا متشکل از دو نفر از اعضای هیأت مدیره ( به انتخاب هیأت مدیره ) و دبیر کل شورا تشکیل می شود .
ج : انواع عضویت در شورا
1- عضویت اصلی: کلیه تشکل ها و نهادهای تولیدی، صادراتی، وارداتی، توزیعی، علمی و خدماتی فعال در حوزه هنر – صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته که مورد تأیید معاونت امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران می باشند با تصویب هیأت مدیره "شورا" به عضویت اصلی "شورا" پذیرفته خواهند شد . تشکل ها و نهادهای موصوف عضویت خود را با تعیین و معرفی یک نفر نماینده واجد شرایط ( رئیس یا نایب رئیس و یا عضو هیأت مدیره ) برای حضور در مجمع عمومی اعمال می کنند .
2- عضویت وابسته : تشکل ها و نهادهایی که در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت شورا فعالیت می کنند ، در صورت تصویب هیأت مدیره "شورا" می توانند به عضویت وابسته "شورا" در آیند .
3- عضویت افتخاری : فعالان اقتصادی نمونه ملی و استانی در حوزه های تولید ، صادرات، واردات، توزیع و خدمات مربوطه، شخصیت های علمی، دانشگاهی و پژوهشی ، چهره های ماندگار ، نخبگان ، پیشکسوتان ، و اشخاصی که خدمات ویژه و برجسته ای برای هنر – صنعت مبلمان ، دکوراسیون و صنایع وابسته انجام داده اند، با تصویب هیأت مدیره "شورا" می توانند به عضویت افتخاری "شورا" در آیند .
تبصره: اعضای وابسته و افتخاری در شورا فاقد حق رأی در مجامع عمومی می باشند .
د : موارد تعليق يا محروميت از عضويت در شورا
1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اساسنامه شورا
2- عدم رعايت مفاد اساسنامه و مصوبات شورا به تشخیص هیأت مدیره
3- از دست دادن شرايط مندرج در آئین نامه عضویت شورا.
4- آراء قطعي صادره از سوي مراجع صالحه.
تبصره – در موارد بندهاي 1 ، 2 و 3 عضويت تشکل مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درمي آيد و تا رفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ، حق راي نخواهد داشت.

ضمن مطالعه ی آیین نامه فوق آن را می پذیرم
برای عضویت در شورا اینجا کلیک نمایید